Memories from Summer 2020

Common reed growing on a shallow beach, beautiful blue sky and blue water on the background.

In the beginning of a new year it is good to look back, and remind yourself about the Summer days now that the days are short and Summer seems to be far away.Vuoden alussa on hyvä katsoa menneisyyteen, ja muistella kesäpäiviä nyt kun päivät ovat lyhyitä ja kesä tuntuu kaukaiselta.