Tietoa hankkeesta suomeksi

SeaCOMBO on Interreg Pohjoisen ja Lapin liiton rahoittama hanke, jonka päätavoitteena on lisätä Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä sekä tietojen vaihtoa liittyen meriympäristön suojelutyön ja hoidon toteutukseen Perämerellä. Hankepartnerit ovat Länsstyrelsen Norrbotten ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke on Saumaton Perämeri -hankkeen jatkohanke, ja SeaCOMBOn aikana jaetaan tietoa myös Saumaton Perämeri -hankkeen lopputuloksista. SeaCOMBO koostuu neljästä eri […]