Projektet SeaCOMBO

Projektet SeaCOMBO arbetar för ett ökat samarbete och utbyte mellan Sverige och Finland när det gäller bevarande och förvaltning av den marina miljön i norra Bottenviken. SeaCOMBO är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt som syftar till att fortsatt öka kunskapen om undervattensnaturen i Bottenviken. Syftet med projektet är också att utforma planer och åtgärdsförslag för bevarande och […]