Contest: Explore Bothnian Bay below the surface /Utforska Bottenviken under ytan/Tutki Perämeren meriluontoa

Photo of yellow water lily

Summer is the perfect time to explore the underwater world of the Bothnian Bay. Bring a friend and make an excursion to the seashore. We have gathered some tips to get you going and some species to look for. Afterwards, report the species you found to us and you’ll be in the run for winning some sea-inspiring prizes.

Sommaren är perfekt för att utforska Bottenvikens undervattensvärld. Ta med en vän (eller flera) och gör en utflykt till stranden. Vi har samlat tips på vad som kan vara bra att tänka på inför en utflykt. Här finns även tips på ett antal växter och djur i havet som du kan komma att träffa på. Om du vill kan du efter din utflykt rapportera de arter du hittade till oss och då delta i utlottningen av havs-inspirerade priser.

Kesä on täydellistä aikaa Perämeren meriluonnon tutkimiseen. Ota kaveri mukaan ja lähde retkelle merenrantaan. Olemme keränneet muutamia vinkkejä tutkimisen aloittamiseen ja esittelemme muutamia lajeja joita voit löytää Perämeren rannoilta. Kun olet tutkinut Perämerta tarpeeksi, voit ilmoittaa meille löytämäsi lajit, ja olet mukana meriaiheisten palkintojen arvonnassa.

Where to go?/Var ska jag gå?/Mihin kannattaa mennä?

If you want to visit the underwater forests, try to find bays with calm waters. The more sheltered from wind and waves, the more plants there are likely to be. Places with the richest diversity of species are usually those with rather muddy, soft bottom. A nice, sandy beach is pleasant to swim at, but you will only see very few plants. This is because sand is difficult for the plants to attach into and only a few species can grow in sand. When you snorkel, try to not touch the bottom, as that will stir up sediment from the bottom and the visibility in the water will be zero. Wading in the shallows using water binoculars is another way to peek down at the underwater plants. If you do so, choose a place where the bottom is a bit more solid and holds for walking on.

Vill du utforska undervattensskogarna försöka då att hitta lugna, vågskyddade vikar. Ju mer skyddad viken är från vind och vågor desto mer växter finns det att se. Vikar som har en mjuk, gyttjig botten är oftast de som har de allra flesta växterna. En fin sandstrand är kanske mer trevlig att bada vid, men där kommer du att inte se så många växter. Det beror på att det är svårt för växterna att fästa sina rötter i sand, endast ett fåtal arter klarar av det. När du snorklar försök då att inte röra vid bottnen. Rör du vid bottnen är det lätt att vattnet grumlas och du kommer att se mycket sämre. Om du inte snorklar kan du istället vada i vattnet med en vattenkikare och kika ner under ytan genom den. Om du vadar med vattenkikare, välj då gärna en strand där bottnen inte är alltför mjuk utan håller att gå på.

Jos haluat tutustua pinnanalaiseen elämään, on parasta etsiä suojainen lahti. Mitä suojaisempi alue on tuulilta ja aallokolta, sitä enemmän lajeja sieltä yleensä löytyy. Hiekkaranta on mukava uimapaikka, mutta hiekalla kasvaa vain muutamia lajeja. Kun snorklaat, vältä koskemasta pohjaa etteivät sedimentit irtoa ja sotke vettä sameaksi. Myös vesikiikarin avulla voit tutkia matalien rantavesien kasvillisuutta ja eliöstöä. Vesikiikarin kanssa kannattaa valita paikka jossa pohja ei ole liian pehmeä, koska kävellessä vesi samenee nopeasti.

Shallow bays can offer a wide variety of underwater meadows and forests with many different species of plants and algae. Video by: County Administrative Board of Norrbotten

What to bring?/Vad ska jag ta med mig?/Mitä tarvitset mukaan?

For snorkelling you need a mask and a snorkel. If you have a pair of fins it will make it easier for you to swim in the water, but it’s not a must. The water in the Bothnian Bay can be quite chilly, even on the hottest day of summer. Wearing a wetsuit may help you to stay warmer. It is also a good flotation aid and keeps you afloat. If you have a water binocular you can simply walk around in the water peeking below the surface with the binocular. Waders, gum boots or any other shoes that don’t mind getting wet can be used. Remember to stay safe whilst in and around water. Don’t go too far out, know your limits and go together with a friend. Also, the sun can be strong in summer so use clothes or sunscreen to protect your skin from burn.

För att snorkla behöver du en mask (cyklop) och en snorkel. Om du har ett par fenor (simfötter) är det lättare att simma, men det är inget måste. Vattnet i Bottenviken kan vara ganska kyligt, även under den varmaste sommardagen. Klä på dig en våtdräkt om du är frusen av dig och vill hålla dig varmare. Våtdräkten hjälper också till att hålla dig mer flytande. Vadar du med vattenkikare behöver du såklart en vattenkikare samt något på fötterna. Med vadarbyxor kan du vada längre ut och samtidigt hålla dig helt torr. Men gummistövlar, eller egentligen vilka skor som helst som klarar av att bli blöta, fungerar också. Kom ihåg säkerheten när du rör dig i och på vattnet. Simma inte för långt ut, håll dig inom dina fysiska gränser och gå alltid ut tillsammans med någon annan. Solen kan bli stark under sommaren, tänk på att skydda din hud med solskydd så den inte bränns.

Snorklausta varten tarvitset maskin (tai uimalasit) ja snorkkelin. Jos käytössäsi on räpylät, on uiminen hieman helpompaa ja nopeampaa, mutta räpylät eivät ole välttämättömät. Perämeren vesi on melko kylmää jopa kesän kuumimpana päivänä, joten voit käyttää märkäpukua pitämään sinut lämpimänä. Märkäpuku myös kelluttaa sinua, ja näin pysyt paremmin pinnalla. Jos sinulla on käytössäsi vesikiikari, voit kävellä matalassa rantavedessä ja kurkistella pinnan alle. Voit käyttää kahlaushaalareita, kumisaappaita tai muita kenkiä jotka kestävät kastumista. Muista huolehtia turvallisuudestasi kun olet vedessä. Älä mene liian kauas, tunne rajasi (esim. kuinka kauan jaksat uida), suojaa ihosi auringolta, äläkä mene tutkimaan meriluontoa yksin, vaan ota kaveri mukaan.

What can I see?/Vad kan jag se?/Mitä voin nähdä?

We have gathered some plants and animals that are easy to spot and find around the whole of the Bothnian Bay. Want a printable version of the species list to bring with you to the seashore? Click on the link below.

Printable list of common plants and animals in the Bothnian Bay (download pdf)

Vi har samlat ihop några vanliga arter av växter och djur som är lätta att identifiera och hitta runt hela Bottenviken. Om du vill skriva ut listan av arter och ta med dig ut hittar du den som nedladdningsbar pdf i länken nedanför.

Utskriftsvänlig lista på vanliga växter och djur i Bottenviken, på svenska (ladda ner pdf)

Olemme listanneet joitakin lajeja ja eläimiä jotka ovat helposti löydettävissä eri puolilta Perämerta. Haluatko tulostaa mukaan listan lajeista? Katso alla oleva linkki.

Tulostettava lista Perämeren yleisistä kasvi- ja eläinlajeista (pdf)

For help in identifying these species, or other plants you might come across in the water, we recommend to use the species guidebook Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay (pdf) or the more comprehensive Marine species of the northern Bothnian Bay (pdf).

För att identifiera arterna, eller andra växter som du hittar i havet, rekommenderar vi att använda artguideboken Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay (pdf) eller Marine species of the northern Bothnian Bay (pdf) om du vill ha en komplett guide med alla förekommande arter.

Lajien tunnistamisessa voit käyttää apuna Perämeren vesikasviota tai sen mobiiliversiota.

Websites that can help you in identifying species/Webbsidor som kan vara till hjälp för att identifiera arter/Näiltä nettisivuilta löydät lisätietoa lajeista ja niiden tunnistamisesta:

By the shoreline/Vid strandkanten/Rannalla

These plants grow right by the shoreline. Sometimes when the water level is low you can even find them on dry land. 

De här växterna växer alldeles vid strandkanten. Om det är lågvatten kan du till och med hitta dem uppe på torra land.

Nämä kasvit kasvavat avian rantaviivan tuntumassa. Vedenpinnan ollessa matalalla voit jopa löytää näitä lajeja kuivalta maalta.

In deeper waters/På djupare vatten/Syvemmällä vedessä

To see these plants, you probably have to walk or swim a little bit out into the water. Some of them can grow very tall, like pondweed and water milfoil, and reach from the bottom all the way up to the surface.

För att få syn på de här växterna måste du vada eller simma en bit ut i vattnet. Vissa av växterna kan bli riktigt höga, t.ex ålnate och knoppslinga, som stäcker sig från botten ända upp till ytan.

Nähdäksesi näitä kasveja, pitää sinun kävellä tai uida veteen. Jotkut näistä lajeista kasvavat todella pitkiksi, esim. vidat ja ärviät, ja ulottuvat meren pohjasta pintaan saakka.

On the surface/På ytan/Pinnalla

These plants have large leaves and often beautiful flowers floating on the surface. They are therefore easy to spot from a boat or kayak or by standing on a jetty.

De här växterna har stora blad och ofta vackra blommor ovan ytan. De är därför enkla att se från båten, kajaken eller ståendes på bryggan.

Näillä kasveilla on suuret lehdet ja usein niillä on kauniita kukkia, jotka kelluvat pinnalla. Sen vuoksi näitä lajeja on helppo huomata veneestä, kajakista tai laiturilta.

Animals/Djur/Eläimet

Many animals live their lives at the bottom of the sea. The duck mussel usually sit halfway buried into the soft bottom. The saduria can be seen running around on the bottom looking for prey to eat.

Många djur lever på havsbottnen. Dammusslan sitter ofta halvt nergrävd i den mjuka bottnen. Skorven springer runt på bottnen och letar efter föda.

Useat eläimet elävät koko elämänsä meren pohjassa. Pikkujärvisimpukka istuu usein puoliksi hautautuneena pehmeään merenpohjaan. Kilkin taas voit nähdä juoksemassa merenpohjalla etsien saalista.

Report your sightings!/Rapportera dina fynd!/Ilmoita löytösi!

Which species on the list have you found? Report your findings to us (link below) and have the chance to win some sea-inspiring prizes! Submit your findings between June 1st and September 30st 2021. We will draw winners out of those who have submitted. You can report as an individual or as a group, e.g. a school class.

Link to report findings of species

Vilka arter på listan har du hittat? Rapportera dina fynd till oss genom länken nedan och du deltar i utlottningen av havs-inspirerande priser! Rapportera in dina fynd mellan 1 juni och 30 september 2021. Vi drar vinnare bland dem som har rapporterat. Du kan rapportera som enskild person eller som en grupp tillsammans, t.ex en skolklass.

Länk till rapportering av arter

Mitä listan lajeja löysit? Ilmoita löytämäsi lajit meille (linkki alapuolella) ja voit voittaa meriaiheisia palkintoja! Ilmoita löytämäsi lajit 1.6 – 30.9.2021 välisenä aikana. Arvomme voittajat kaikkien ilmoittaneiden kesken. Voit ilmoittaa lajisi joko yksilönä tai ryhmänä, esimerkiksi luokkakavereiden kanssa.

Linkki lajien ilmoittamiseen

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.