Keep an eye on invasive alien species

Photo of Nuttall's water weed

By noticing the species, reporting them and never releasing them back into the wild you can help stopping the spread of them in the Bothnian Bay.

Invasive alien species are plants or animals which have spread into a new area with the help of humans. Once established in the new area, they pose a threat to the existing biodiversity of flora and fauna by for example outcompeting them.

If you are fishing, boating, snorkling or simply spending time by the sea there are a few invasive species you should look out for that are present within the Bothnian Bay. You can read more about the species and see pictures of them in this folder:

Invasiva främmande arter i norrländska vatten (in swedish, open pdf)

In the folder you find information on where you to report the species if you spot one. You can also get tips on what to do to minimize the risk of spreading them further.

The folder has been produced by the County Administrative Boards of Norrbotten, Västerbotten and Västernorrland.

If you are on the Finnish side of the Bothnian Bay you can report the alien species you find in here. You can also find information on invasive alien species in Finland by checking that website, and the site can be used in Finnish, English and Swedish.

Photo of Nuttall's water weed
Nuttall’s water weed (Eloda nuttallii). This invasive species can be found on the Swedish coast of the Bothnian Bay but has not – yet – been found on the Finnish side of the bay. Photo by Petra Pohjola.

Suomeksi: pidä vieraslajeja silmällä

Voit auttaa vieraslajien leviämisen hallinnassa ja niiden poistossa pitämällä vieraslajeja silmällä ja ilmoittamalla niistä.

Vieraslajit ovat eliöitä ja kasveja jotka ovat levinneet alueelle ihmistoiminnan vaikutuksesta. Vieraslajit ovat usein uhka alueen biodiversiteetille, koska vieraslajit ovat usein hyviä kilpailijoita ja ne syrjäyttävät alueen alkuperäisiä lajeja.

Voit lukea lisää vieraslajeista ja ilmoittaa havaintosi täällä. Kiitos avustasi vieraslajien hallinnassa!

På svenska: Håll ett öga på invasiva främmande arter

Genom att notera arterna, rapportera dem och aldrig släppa ut dem i naturen kan du hjälpa till att stoppa spridningen av dem i Bottenviken.

Invasiva främmande arter är arter som spridits till nya områden med människan. Väl etablerade på en ny plats kan de konkurrera ut de lokala växterna och djuren och på så vis bli ett hot mot den biologiska mångfalden.

Om du vistas runt Bottenviken i sommar kan du hjälpa till genom att hålla ögonen öppna för ett antal arter som finns här i havet. Du kan läsa mer om arterna och se bilder på dem i den här broschyren:

Invasiva främmande arter i norrländska vatten (öppna pdf)

I broschyren hittar du information om var du kan rapportera fynd av arterna. Där finns även tips på vad du själv kan göra för att undvika att sprida dem vidare.

Broschyren har tagits fram av Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Om du vistas på den finska sidan av Bottenviken kan du rapportera fynd av invasiva främmande arter här. På webbsidan hittar du även information om invasiva främmande arter i Finland. Sidan kan läsas på finska, svenska samt engelska.

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.