Quick facts about the Bothnian Bay

Perch swiming among underwater plants

How deep, large, salty, old and cold is the Bothnian Bay? Here are some quick facts to get to know the place within a minute.

 • The Bothnian Bay is around 10 000 years old. That is the time when it was formed after the ice age and appeared under the continental ice sheet.
 • Number of islands: 4001 islands on the Swedish side (counting those that are larger than 20 m2). 5300 islands on the Finnish side.
 • Biggest island: Hailuoto (outside of Oulu, Finland). On Swedish side the largest islands are Rånön and Sandön (near Kalix and Luleå).
 • Deepest depth: 148 m on the Swedish side. 88 meters on the Finnish side
 • Average depth: 40 m
 • Number of rivers entering the sea: Eight rivers on the Finnish side and seven on the Swedish side. Plus the shared border river Torne älv/Torniojoki/Tornio river. In addition there are also numerous of smaller streams. The rivers carry about 114 km3 of freshwater to the Bothnian Bay annually.
 • Salinity: 0,1-0,4 % (about 0,7-0,8 % is the average for the Baltic Sea, 3,5 % is the average for oceans).
 • The sea in the northern Bothnian Bay is on average covered by ice for over half of the year.
 • The only known clay canyons in the Bothnian Bay are found in Simo and Ii (Finland).
 • Almost 170 different species of underwater plants and algae can be found.
 • Two species of large mammals, grey seal and ringed seal, inhabit the area.
 • Two national parks: Haparanda skärgård/Haparanda archipelago national park (Sweden) and Perämeren kansallispuisto/Bothnian Bay national park (Finland). The first islands in the national parks rose from the sea 1000 years ago. The Bothnian Bay national Park celebrate 30-years this year (2021).
 • The oldest protected area: Krunnit Nature Reserve has been protected since 1937 and officially from 1956. Eriksören-Svartholmen are two small islands outside of Törefjärden (Kalix municipality) which have been protected since 1944.
 • Number of public saunas: At least one in Selkä-Sarvi that is free for anyone to use and several available on islands on the Swedish side.
View over island in the sea
Viurunlahti on the island of Maakrunni, Ii (Finland) (Photo by Suvi Saarnio)

Suomeksi: Faktoja Perämerestä

Kuinka syvä, suuri, suolainen, vanha ja kylmä Perämeri on? Tässä muutama fakta joiden avulla opit muutamassa minuutissa lisää Perämerestä.

 • Perämeri on noin 10 000 vuotta vanha. Tuolloin mannerjäätikkö vetäytyi Perämeren päältä.
 • Saarten määrä: 4001 saarta Ruotsin puolella (kun otetaan huomioon yli 20 m2 kokoiset saaret), 5300 saarta Suomen puolella.
 • Suurin saari: Hailuoto (Oulun edustalla), Ruotsin puolella suurimmat saaret ovat Rånön ja Sandön (Kalixin ja Luulajan lähellä).
 • Syvin kohta: 148 m Ruotsin puolella, 88 metriä Suomen puolella.
 • Keskisyvyys: 40 m
 • Mereen laskevien jokien määrä: Kahdeksan jokea Suomen puolella, seitsemän Ruotsin puolella, sekä yhteinen rajajoki: Tornionjoki. Lisäksi useita pienempiä uomia. Joet kuljettavat jopa 114 km3 makeaa vettä Perämereen vuosittain.
 • Suolaisuus: 0,1-0,4 % (Itämeren keskiarvo on noin 0,7-0,8 %, valtamerten kesiarvo on noin 3,5 %).
 • Pohjoinen Perämeri saa jääkannen jopa yli kuukauden kuukauden ajaksi.
 • Perämeren ainoat tunnetut savikanjonit sijaitsevat Simossa ja Iissä.
 • Lähes 170 eri kasvi- ja levälajia elää Perämeressä.
 • Perämeressä elää kaksi isoa nisäkäslajia: harmaahylje ja itämerennorppa.
 • Kaksi kansallispuistoa: Haaparannan kansallispuisto Ruotsissa ja Perämeren kansallispuisto Suomessa. Kansallispuistojen ensimmäiset saaret nousivat merenpinnan yläpuolelle noin 1000 vuotta sitten. Perämeren kansallispuistossa juhlitaan 30-vuotissyntymäpäivää kesäkuussa 2021.
 • Vanhin suojeltu alue: Krunnien luonnonsuojelualue on suojeltu vuodesta 1937 ja virallisen statuksen se on saanut 1956. Ruotsin puolella Eriksören-Svartholmen saaret on suojeltu vuodesta 1944.
 • Yleisten saunojen määrä: Suomen puolella ainakin yksi yleinen sauna sijaitsee Selkä-Sarvessa. Ruotsin puolella on useita saaria joissa on saunoja.

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.