Sneak peek: results from the survey study

View from Sandskär. Blue sky with some clouds and green vegetation at the bottom of the image.

The aim of our survey study was to get information about how the existing protected areas are used, what kind of needs there are, and if a cross-border protected area would be something that people are interested in visiting.

We got 217 answers to our questionnaire and we thank all of you for your invaluable input. At the moment we are analyzing the results and we will publish all the answers later on. But we wanted to already give you a sneak peek to some of the results, so here they are. The numbers on the left of the graph refer to number of answers.

Suomeksi: Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, kuinka olemassa olevia suojelualueita käytetään, millaisia tarpeita niiden suhteen on ja olisivatko ihmiset kiinnostuneita vierailemaan rajan ylittävällä suojelualueella.

Saimme 217 vastausta kyselyymme ja haluamme kiittää kaikki vastanneita arvokkaasta palautteesta. Tällä hetkellä analysoimme tuloksia ja tulemme julkistamaan kaikki tulokset myöhemmin. Mutta halusimme jo antaa teille mahdollisuuden kurkistaa osaa tuloksistamme, joten tässä ne ovat. Luvut kaavioiden vasemmassa laidassa ovat vastausten määriä.

På svenska: Syftet med vår enkätstudie var att få information om hur befintligt skyddade områden används, vilka behov som finns i områdena, samt ifall det finns ett intresse av att besöka ett gränsöverskridande skyddat område i norra Bottenviken.

Vi fick 217 svar på vår enkätstudie och vi vill tacka alla för ert värdefulla bidrag. Just nu analyserar vi resultaten och dessa kommer vi senare att publicera här, men vi ville redan nu ge er en titt på några av resultaten, så här är de. Siffrorna till vänster i diagrammet hänvisar till antalet svar.   

Vastaajien ikä/Respondenternas ålder.
Vastaajien asuinpaikka/Respondenternas kommuntillhörighet.
Kuinka usein vierailet suojelualueella (En koskaan / Harvemmin kuin kerran vuodessa / 1–5 kertaa vuodessa / 6–10 kertaa vuodessa / useammin kuin 10 kertaa vuodessa)?
Hur ofta besöker du ett skyddat område (Aldrig / Mindre än en gång per år / 1-5 gånger per år / 6-10 gånger per år / Mer än 10 gånger per år)?
Mistä syystä vierailet suojelualueilla (Virkistyskäyttö / Luontoharrastus / Työ / Mökkeily / Jokin muu syy)?
Varför besöker du skyddade områden (För rekreationsaktiviteter / För naturupplevelser / Arbetsrelaterad anledning / För att besöka fritidshus / Av annan anledning)?
Millä suojelualueilla olet vieraillut Haaparannan/Kemi-Tornion saaristossa (En ole koskaan vieraillut suojelualueilla Haaparannan/Kemi-Tornion saaristossa / Suojelualueet Ruotsin puolella / Suojelualueet Suomen puolella)?
Vilka skyddade områden i Haparanda/Kemi-Tornio skärgård har du besökt (Jag har aldrig besökt ett skyddat område i Haparanda/Kemi-Tornio skärgård / Skyddade områden på svensk sida / Skyddade områden på finsk sida)?

Sorry for the lack of quality in the images, we will make sure that the quality is good for the final product.

Pahoittelut huonolaatuisista kuvista, pidämme huolen että raportissa kuvat ovat hyvälaatuisia.

Ursäkta de något suddiga bilderna. Håll ut och invänta rapporten så får ni bättre bilder!

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.