Survey study – Kyselytutkimus – Enkätstudie

View from Sandskär, Sweden. Sandy field with trees in the background.

You can start answering to our survey study in English here. More information in English behind the link and below.

Voit vastata kyselytutkimukseen suomeksi klikkaamalla tästä. Lisätietoa suomeksi linkin takana ja alempana tällä sivulla.

Du hittar den svenska versionen av enkätstudien här. Mer information finns i länken samt på sidan nedanför.


Survey study on a cross border marine protected area

This survey study is a part of the SeaCOMBO (Sea cooperation for management of the Bothnian Bay) project organized by the County Administrative Board of Norrbotten (Sweden) together with ELY-centre (Finland), and funded by Interreg Nord and Lapin liitto. The information collected with this questionnaire will be used for examining possibilities for establishing a cross-border marine protected area. 

By answering this survey you will help us by giving us information about how the existing protected areas are used, what kind of needs there are, and if a cross-border protected area would be something that people are interested in visiting. However, our project does not aim to establish a new protected area. If a cross-border protected area would be established at some point, it is very likely that already existing protected areas would be combined to form a cross-border protected area.

Suomeksi: Kyselytutkimus liittyen rajan ylittävään suojelualueeseen

Kysely toteutetaan osana SeaCOMBO (Sea cooperation for management of the Bothnian Bay) -hanketta. Hankkeen toteuttajia ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Länsstyrelsen Norrbotten, ja hanketta rahoittaa Interreg Pohjoinen ja Lapin liitto. Hankkeessa selvitetään olisiko mahdollista muodostaa saariston yhteinen Itämeren suojelusopimuksen (Helcom) mukainen mereinen suojelualue, jota Suomi ja Ruotsi hoitaisivat yhteisesti. Tuloksia voidaan käyttää myös Haaparannan/Kemi-Tornion saariston palveluiden ja aktiviteettien kehittämiseen.

Vastaamalla tähän kyselyyn autat meitä keräämään tietoa siitä, kuinka olemassa olevia suojelualueita käytetään, millaisia tarpeita niiden suhteen on ja olisivatko ihmiset kiinnostuneita vierailemaan rajan ylittävällä suojelualueella.

Hanke kartoittaa ainoastaan mahdollisuuksia yhteisen suojelualueen muodostamiseen. Mikäli alue muodostettaisiin, se tapahtuisi todennäköisesti muodostamalla jo olemassa olevista suojelualueista yhteisesti hoidettava rajan ylittävä suojelualue.

På svenska: Enkätstudie om ett potentiellt gränsöverskridande marint skyddat område

Enkätstudien är gjord som en del av SeaCOMBO-projektet (Sea cooperation for management of the Bothnian Bay), som genomförs av Länsstyrelsen Norrbotten, tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen i norra Österbotten (NTM-centralen). Projektet finansieras av Interreg Nord and Lapin liitto. Resultaten kommer att användas för att undersöka möjligheten till ett gränsöverskridande marint skyddat område.

Genom dessa enkätsvar får vi kännedom om hur skyddade områden i norra Bottenviken nyttjas, samt eventuella behov av service/tjänster som finns i områdena. Dessutom får vi information om intresset av att besöka ett eventuellt gränsöverskridande skyddat område i Haparanda/Kemi-Tornio skärgård. Projektet ämnar dock inte att skapa ett nytt skyddat område. Om ett gränsöverskridande skyddat område etableras är det troligt att redan befintligt skyddade områden i regionen sammanlänkas för att bilda ett gemensamt skyddsområde mellan Sverige och Finland.

View of the sea at the Bothnian Bay.
Photo by Suvi Saarnio, ELY-centre.

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.