The diverse marine nature of Siikajoki

Water plants (Fineleaf pondweed, Stuckenia pectinata) growing at the bottom of the sea.

One of the areas SeaCOMBO project mapped this summer was Siikajoki. Siikajoki was chosen since we needed more information of the marine habitats in the area and since models predicted that we would find endangered species from there.

There are water plants (Rough stonewort, Chara aspera) in the photo, growing at the bottom of bay.
Rough stonewort (Chara aspera) meadow. Photo by Teemu Uutela, ELY-centre.

I must say that the models were right! It turned out that Merikylänlahti -bay is quite the water plant paradise. The water in the bay was suprisingly clear, it was brown only from the southernmost part where a stream called Majavaoja brings water from the mainland. There were plenty of charales, mostly Rough stonewort (Chara aspera), all around the shallow shores. The Baltic water-plantain (Alisma wahlenbergii) was found especially from the Eastern side of the bay, but a couple of Alismas where here and there around the whole bay. Due to the clear water this bay would be great for snorkeling and getting to know our underwater world, I recommend you to try next summer! 😊

Field worker is standing at a shallow shore in front of his SUP-boarsd and making notes about the inventory point.
Here Teemu is making notes from an inventory point in the Southern part of the Merikylänlahti bay. Photo by Suvi Saarnio, ELY-centre.

Siikajoki river mouth was also mapped in 2020. We noticed, that the water was very clear on the southern side of the river mouth and we found some Aegagrophila linnaei -moss balls floating around on the sandy shores. They are very beautiful and unique, you can read more about them here (https://seamboth.com/2018/05/11/the-peculiar-moss-ball/). Closer to the river mouth the water was so brown, that you couldn’t see the bottom even when there was only 15 centimeters of water. It turned out that most of the river mouth consists of sand, but the vegetation mapping was a bit difficult due to the bad visibility. But we did find out, that on a lot of mapping points there was no vegetation at all, and some points had some Perfoliate pondweed (Potamogeton perfoliatus), Sago pondweed (Stuckenia pectinata) and Charales.

Tauvo is an amazing area with long sandy beaches. If you have visited Kalajoki, Tauvo reminds of that but is more natural and there is less human effect. The long and very shallow beaches are nice for walking and I saw some people kayaking/canoeing in the area. The sandy bottom reaches as long as I could see without dive gear (at least about 2 m deep) and there is not much vegetation due to the coarse sand and wave action in the area.

FIeld worker is walking on a shallow beach, pulling the SUP-board behind him.
Walking towards the next inventory point. It was so shallow that we couldn’t even use the SUP-board. Photo by Suvi Saarnio, ELY-centre.
Beautiful sand bank on a shallow beach.
Tauvo is full of these beautiful sand banks. Photo by Suvi Saarnio, ELY-centre.

Written by Suvi Saarnio, ELY-centre.

Suomeksi: Siikajoen monipuolinen meriluonto

SeaCOMBO teki viime kesänä kattavia kartoituksia Siikajoella, koska tarvitsimme tarkempaa tietoa mereisistä luontotyypeistä ja mallit ennustivat alueelle uhanalaisia kasveja.

Täytyy myöntää, että mallit olivat oikeassa! Erityisesti Merikylänlahti osoittautui hienoksi kasviparatiisiksi, ja siellä vesi oli yllättävän kirkasta. Ainoastaan lahden eteläosassa vesi oli ruskeaa, johtuen sinne laskevasta Majavaojasta. Löysimme erityisesti lahden itäpuolelta paljon upossarpiota (Alisma wahlenbergii), mutta niitä löytyi muutamia yksilöitä myös eri puolilta lahtea. Kirkkaan veden ja monipuolisen lajiston (mm. näkinpartaisniittyjä) vuoksi Merikylänlahti soveltuisi hyvin snorklaamiseen, ja suosittelenkin sinua kokeilemaan sitä ensi kesänä! 🙂

Kartoitimme myös Siikajokisuistoa ja huomasimme, että vesi oli erittäin kirkasta jokisuun eteläpuolella. Sieltä löysimme myös ahdinpalleroita, jotka ovat leväpalloja jotka pyörivät hiekkapohjalla veden liikuttamina. Lähempänä jokisuuta vesi oli erittäin ruskeaa, ja vaikka vettä oli vain 15 cm, ei pohjaa pystynyt näkemään pinnalta. Suurin osa pohjasta oli hiekkaa ja kasvillisuus oli erittäin vähäistä, vain muutamia ahvenvitoja (Potamogeton perfoliatus), hapsivitaa (Stuckenia pectinata) ja näkinpartaisia (Charales) siellä täällä.

Tauvo on aivan upea alue pitkine hiekkarantoineen. Jos olet käynyt Kalajoella, niin Tauvo muistuttaa sitä, mutta on luonnontilaisempi ja siellä ihmisvaikutus näkyy vähemmän. Pitkät ja erittäin matalat rannat ovat hyviä kävelemiseen ja näin ihmisiä kajakoimassa alueella. Hiekkapohja jatkuu niin pitkälle merelle kuin pystyin ilman sukellusvarusteita näkemään (ainakin 2 metrin syvyyteen), eikä alueella ole kovin paljoa kasvillisuutta, johtuen karkeasta hiekasta ja aallokosta.

På svenska: Stor mångfald i Siikajokis undervattensnatur

Siikajoki på finska sidan av Bottenviken var ett ställe som SeaCOMBO projektet besökte och inventerade under den gångna sommaren. Det är ett ställe där vi vetat väldigt lite om undervattensnaturen. Dessutom har artutbredningsmodeller visat att det borde finnas flertalet hotade arter i området.

Det visade sig att modellerna hade helt rätt! Särskilt viken Merikylänlahti var ett riktigt växtparadis. Där hittade vi mycket kransalger, framför allt borststräfse (Chara aspera). Där växte även den hotade arten småsvalting (Alisma wahlenbergii). Vattnet var klart, till skillnad från längre söderut vid utflödet från vattendraget Majavaoja där det var mera brunfärgat på grund av avrinningen från land. Den här viken rekommenderas varmt för den som vill snorkla nästa sommar och se ett vackert undervattenslandskap.

Vid Siikajokis mynning, där älvvattnet rinner ut i havet, bestod bottnen mestadels av sand. Här och var kunde vi dock hittade bollar av getraggsalg (Aegragrophila linnaei). Läs gärna mer om dessa vackra “algbollar” i bloggen på SEAmBOTH hemsida, (https://seamboth.com/2018/05/11/the-peculiar-moss-ball/).

Tauvo är ett annat fantastiskt ställe med långa, långgrunda sandstränder. Området är relativt orört och passar utmärkt för en promenad längs stranden eller för kajakpaddling.

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.