Tietoa hankkeesta suomeksi

View over the Bothnian Bay
Maisema Perämerellä Oulun edustalla. Kuva: Suvi Saarnio.

SeaCOMBO on Interreg Pohjoisen ja Lapin liiton rahoittama hanke, jonka päätavoitteena on lisätä Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä sekä tietojen vaihtoa liittyen meriympäristön suojelutyön ja hoidon toteutukseen Perämerellä. Hankepartnerit ovat Länsstyrelsen Norrbotten ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hanke on Saumaton Perämeri -hankkeen jatkohanke, ja SeaCOMBOn aikana jaetaan tietoa myös Saumaton Perämeri -hankkeen lopputuloksista.

SeaCOMBO koostuu neljästä eri aktiviteetistä:

 1. Tiedottaminen
  • Vierailuja mm. kouluilla ja erilaisissa tapahtumissa
  • Sosiaalisessa mediassa tiedottaminen hankkeen edistymisestä ja Perämeren meriluonnosta
 2. Rajat ylittävä merenhoito
  • Asianosaisten ammattiryhmien välille muodostuu vahva ja laaja, maiden rajan ylittävä verkosto
  • Järjestetään kokouksia ym. tapaamisia joissa tuodaan toimijoita yhteen
 3. Selvitys rajan ylittävän mereisen suojelualueen perustamisesta
  • Selvitys sisältää suuntaviivat ja suositukset perustamiselle ja merenhoidolle
 4. Ennallistamissuunnitelma Perämerelle
  • Perämerellä suoritettavien kunnostustoimien suunnitelmaehdotus, joka perustuu hankealueen tarpeiden, sopivien menetelmien ja paikallisten olosuhteiden mukaisen toteutuksen selvittämiseen.

Lisätietoja hankkeesta antaa erikoissuunnittelija Suvi Saarnio (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).

Logotypes for project partners and financiers

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.