Visiting the sea and seashore – tips on how to care for the shallow bottoms and its inhabitants

Flowering plants on the surface of the sea

Spending time by the sea this summer? Great! The coast and archipelago of the Bothnian Bay is a truly beautiful place to visit and enjoy. The underwater nature is highly important for the overall health of the sea, take care of it and many generations after us will be able to enjoy the Bothnian Bay.

Some easy tips for you to keep in mind when you use a boat or jet ski:

 • Be careful and drive slowly when you travel over shallow waters. Movement of the propeller or hull may destroy plants and stir up sediment which may cause problem for growing plants and young fish. Many birds nest in shallow water or in nearby reed areas. They may be stressed by the noise of engines and in worst case, abandon their nests.
 • Put your anchor down with caution. Anchors may tear up the bottom and the plants growing on it. It takes time for the plants to grow back. If possible, avoid anchoring, use mooring buoys instead if available.
 • Empty your septic tank on land in designated area as required by law. Flushing sewage into the sea contribute to an overload of nutrients which can cause a range of problems e.g. unnatural heavy growth of algae, algae blooms and lack of oxygen on the bottoms.
 • Skip the anti-fouling paint on your boat. It is toxic for the organisms in the water and there is no need for it here in the Bothnian Bay. You save money and time not having to paint and there will be less toxic load in the sea. A win-win for everyone.

And remember: bring your rubbish with you back home. Discarded plastic bottles, plastic bags or cans may harm animals, and it takes more than 400 years for a plastic bottle to decay in the sea. Plus, it doesn’t feel nice coming to a beach for a swim which is littered with rubbish.  

Video by: County Administrative Board of Norrbotten

The importance of underwater plants

Underwater plants, or “sea grass” as most people would call it, are the forests of the sea. In fact, they are not just “sea grass” but consists of many different species of plants and algae. Just as the forests on land are important for the animals, as home, food and shelter, so are the underwater plants. Plants need sunlight to grow and a soft bottom to attach their roots into. That is why you find most underwater meadows in the shallow parts of the sea with soft bottom. Strong waves destroy the plants, that’s why there are more of them in sheltered bays.

Vegetation in shallow, sheltered bays offer a safe hide for young fish growing up. Smaller animals live around the plants feeding. As the bays are shallow, the water inside them warm up faster in spring than the deeper waters outside of them. If the bay also has a limited exchange of water, like a lagoon with only a narrow inlet, the warming up effect will be even greater. That make them a perfect place for perch and pike to spawn and lay their eggs in as their eggs need the warm waters to develop.

The roots of the plants help stabilising the soil, holding particles that would otherwise be stirred up with wind and waves. With more plants you get clearer water and it feels nicer to go for a swim. The shallow bays and the underwater vegetation offer a range of important functions which everyone in the sea is dependent upon in one way or the other, we humans too.

På svenska: Du som besöker havet och stränderna – tips för att ta hand om de grunda bottnarna och dess djur-och växtliv

Ska du besöka eller vistas ute till havs i sommar? Bottenvikens kust och skärgård är en otroligt vacker plats att besöka och njuta av. Undervattensnaturen är mycket viktig för havets välmående överlag, ta hand om den och många fler generationer framför oss kommer att kunna njuta av Bottenviken.

Här följer några enkla tips att tänka på för dig som färdas med båt eller vattenskoter på havet:

 • Kör sakta över grunda områden. Växter och sediment som rivs upp från botten kan orsaka grumling och problem för växtlighet samt fiskyngel.
 • Ankra med försiktighet. Särskilt på mjuka, leriga bottnar med mycket växter kan ankaret ge skador på bottnen. Det tar tid för växterna att växa tillbaka. Om det är möjligt, använd fasta förtöjningsbojar.
 • Töm båtens toalettavfall vid särskilda tömningsstationer, enligt lag. Att släppa ut toalettavfall i havet ökar belastningen av näringsämnen i vattnet, vilket i förlängningen kan bidra till en rad olika problem t.ex algblomningar och syrefattiga bottnar.
 • Avstå båtbottenfärg. Färgen är giftig för organismer i vattnet. I Bottenviken behövs inte färgen eftersom salthalten är låg och t.ex havstulpaner inte lever här. Du sparar pengar och tid, och mindre gifter släpps ut i naturen. En vinst för alla.

Kom också ihåg att ta med ditt skräp hem. Plastpåsar och plastflaskor kan skada djur ute i naturen. Dessutom är det rätt så otrevligt att komma till en strand för att bada om den är full av skräp.

Undervattensväxter bildar havets motsvarighet till skogarna på land. De består av många olika arter av kärlväxter och alger. De är viktiga livsmiljöer för många djur. Växterna behöver solljus för att växa och en mjuk botten att fästa sina rötter i. Starka vågor river lätt upp växter. Därför finns det mest växter på grunda, mjuka bottnar i skyddade vikar.

Skogarna av undervattensväxter ger ett skydd åt fiskyngel under tiden de växer upp. Smådjur, t.ex snäckor, hittar sin föda bland stammar och blad. Vattnet i vikar med grunda bottnar värms upp fortare på våren än vattnet i havet utanför. Om viken dessutom har ett begränsat utbyte av vatten sker uppvärmningen ännu fortare. Det gör dem till en perfekt plats för exempelvis gädda och abborre att lägga sina ägg i eftersom äggen behöver det varmare vattnet för att utvecklas.

Växternas rötter stabiliserar sedimentet på bottnen, vilket minskar grumligheten i vattnet. Mer undervattensväxter ger alltså klarare och finare badvatten.

Suomeksi: Sinä joka liikut merellä ja sen rannoilla – tässä sinulle vinkkejä joiden avulla voit huolehtia meren eliöistä

Vietätkö aikaa merellä tänä kesänä? Hienoa! Perämeren saaret ja rannat ovat kauniita vierailukohteita. Pinnanalaisella luonnolla on suuri vaikutus meren hyvinvointiin, joten pidä siitä huolta jotta myös tulevat sukupolvet voivat nauttia Perämerestä.

Tässä muutamia helppoja vinkkejä jotka on syytä pitää mielessä vesillä liikkuessa:

 • Ole varovainen ja aja hitaasti matalilla vesialueilla ja salmissa. Potkurit ja vetolaitteet voivat tuhota kasveja ja irroittaa sedimenttejä pohjasta aiheuttaen ongelmia kasveille ja kaloille. Useat linnut pesivät matalilla rannoilla ja niiden lähialueilla. Linnut voivat stressaantua moottorin äänestä ja pahimmillaan hylätä pesän.
 • Laske ankkuri varovasti. Ankkurit repivät merenpohjaa ja siellä kasvavia kasveja. Kestää kauan että kasvit voivat kasvaa paikalle uudelleen. Jos mahdollista, vältä ankkurointia ja käytä poijuja silloin kun niitä on tarjolla.
 • Tyhjennä septitankki mantereella niille tarkoitetuilla paikoilla, niin kuin laki vaatii. Jätteiden päästäminen veteen lisää ravinteita ja johtaa rehevöitymisongelmiin, kuten levien kasvuun, sinileväkukintoihin ja hapen puutteeseen.
 • Älä käytä myrkkymaaleja veneissä. Ne ovat haitallisia vedessä eläville eliöille, eikä myrkkymaaleille ole tarvetta veneillessä Perämerellä. Säästät rahaa ja aikaa, ja vähennät myrkkyjen pääsyä veteen. Sekä sinä että meriluonto voitatte!

Muistathan tuoda aina roskat mukanasi takaisin mantereelle ja roskankeräykseen. Varsinkin muovijätteet ja metallit ovat vaaralliisia eliöille, ja esimerkiksi muovipullon maatuminen meressä kestää yli 400 vuotta! Eikä meistä ihmisistäkään ole kivaa viettää aikaa rannalla ja meressä joka on täynnä roskaa. 

Vesikasvit eli “vesiheinät”, kuten monet ihmiset niitä kutsuvat, muodostavat merten metsät. Itseasiassa kyseessä ei ole vain vesiheinät, vaan meressä kasvaa useita eri putkilokasvilajeja, leviä ja vesisammalia. Ihan kuten maalla olevat metsät ovat tärkeitä eläimille, myös vesikasvit tarjoavat eläimille suojaa, ruokaa ja kodin. Kasvit tarvitsevat kasvaakseen auringonvaloa ja pehmeähkön pohjan, johon kasvattaa juuret. Tämän vuoksi suurin osa pinnanalaisista niityistä löytyy matalilta rannoilta ja pehmeiltä pohjilta. Suuret aallot tuhoavat kasveja, joten suojaiset lahdet ovat usein kasviparatiiseja.

Suojaisten lahtien kasvillisuus tarjoaa suojapaikan nuorille kaloille. Pienet eliöt ruokailevat kasveilla ja niiden läheisyydessä. Matalien lahtien vesi lämpenee nopeasti keväisin erityisesti jos veden vaihtuminen on rajoitettua, ja ne tarjoavat täydellisen paikan ahvenille ja hauille kutea.

Kasvien juuret auttavat pitämään maa-ainesta paikallaan, joten vesikasvien runsas esiintyminen kirkasta vettä. Matalat lahdet ja vesikasvit ovat siis tärkeitä monille eliöille, myös ihmisille.

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.